CHÁNH ÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

TRƯƠNG HOÀ BÌNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên:              TRƯƠNG HOÀ BÌNH

Tên thường gọi:     Nguyễn Văn Bình (Sáu Đạt)

Giới tính:               Nam

Ngày sinh:             13/4/1955

Quê quán:             Long Đước Đông, Cần Giuộc, Long An

Nơi cư trú:            Tập thể số 10, Nguyễn Quyền, Hà Nội

Dân tộc:                Kinh

Tôn giáo:               Không

Trình độ học vấn:    Tiến sỹ

Trình độ chuyên môn:     Tiến sỹ Luật học, Cao học khoa học lịch sử, Đại học Bách khoa (khoa Công trình Thủy lợi)

Nghề nghiệp, chức vụ hiện tại:    Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao.

Nơi làm việc:         Toà án Nhân dân Tối cao

Ngày vào Đảng:      15/11/1973

Ngày chính thức:   15/8/1974

Sức khoẻ:             Tốt

Khen thưởng:        Huân chương chống Mỹ cứu nước hạng nhất; Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì; Huân chương chiến công hạng nhất và một số huân huy chương khác

Kỷ luật:                 Không

Là đại biểu Quốc hội khoá:    X, XI, XII

Đại biểu HĐND 2004-2009:    Không