CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM:

NGUYỄN MINH TRIẾT

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên:              NGUYỄN MINH TRIẾT

Tên thường gọi:     Sáu Phong

Giới tính:               Nam

Ngày sinh:             8/10/1942

Quê quán:             Xã Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Nơi cư trú:            72 Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội

Dân tộc:                Kinh

Tôn giáo:               Không

Trình độ học vấn:    Đại học

Trình độ chuyên môn:      Đại học Toán; Cử nhân Chính trị

Nghề nghiệp, chức vụ:     Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

Nơi làm việc:         Văn phòng Chủ tịch nước

Ngày vào Đảng:      30/3/1965

Ngày chính thức:   30/3/1966

Sức khoẻ:             Tốt

Khen thưởng:        Huân chương độc lập hạng nhì; Huân chương kháng chiến hạng nhất

Kỷ luật:                 Không

Là đại biểu Quốc hội khoá:    IX, XI, XII

Đại biểu HĐND 2004-2009:    Không

 

PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM:

NGUYỄN THỊ DOAN

 

 

 

 

 

 

Họ và tên:              NGUYỄN THỊ DOAN

Tên thường gọi:     Nguyễn Thị Doan

Giới tính:               Nữ

Ngày sinh:             11/01/1951

Quê quán:             Xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

Nơi cư trú:            Số 508, nhà B2, khu Tập thể Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Dân tộc:                Kinh

Tôn giáo:               Không

Trình độ học vấn:             Giáo sư, Tiến sỹ kinh tế

Trình độ chuyên môn:      Tiến sĩ quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ hiện tạii:    Ủy viên BCH trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Nơi làm việc:                   Văn phòng Chủ tịch nước

Ngày vào Đảng:               11/7/1981

Ngày chính thức:             11/7/1982

Sức khoẻ:                      Tốt

Khen thưởng:                 Nhiều huân huy chương

Kỷ luật: Không