Thứ Sáu, 18/4/2014
  Trang chủ | Góp ý | Sơ đồ | English  
Thông tin chung 
Chủ tịch Quốc hội 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
Các cơ quan Quốc hội 
Đại biểu Quốc hội và Đoàn ĐBQH 
Các Kỳ họp Quốc hội 
Các phiên họp UBTVQH 
Tin hoạt động Quốc hội 
Tin hoạt động HĐND và Đoàn Đại biểu Quốc hội 
Hoạt động giám sát 
Danh sách ĐBQH 
Các ấn phẩm 
Tư liệu Quốc hội 
Thông tin chuyên đề 
CSDL Luật Việt Nam 
Thư điện tử 
Liên kết website 
Văn bản quy phạm pháp luật hợp nhất 
Văn kiện tài liệu kỳ họp Quốc hội 
Quốc hội khóa XIII
Kỳ họp thứ 6
Kỳ họp thứ 5
Kỳ họp thứ 4
Kỳ họp thứ 3
Kỳ họp thứ 2
Kỳ họp thứ nhất
Quốc hội khoá XII
Quốc hội khoá XI
Quốc hội khoá X
Tìm kiếm  
Văn kiện tài liệu Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII
 STT  Tên văn bản  File đính kèm
 Văn kiện chung
 1  Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIII.  
 2  Dự thảo Nghị quyết về việc tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành  
 3  Báo cáo số 578/BC-UBTVQH13 tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về việc tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành  
 4  Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIII, ngày 11-11-2013  
 5  Báo cáo số 555/BC-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014  
Xem tiếp
 Các dự án luật trình Quốc hội thông qua
 1  Báo cáo số 577/BC-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự án Luật đất đai (sửa đổi)  
 2  Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, thông qua (Trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIII, ngày 29-11-2013)  
 3  Dự thảo Luật đấu thầu (sửa đổi) (Trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIII, ngày 26-11-2013)  
 4  Báo cáo số 573/BC-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật đấu thầu (sửa đổi)  
 5  Báo cáo số 1606/BC-UBTCNS13 ngày 18-10-2013 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách thẩm tra việc thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013  
Xem tiếp
 Các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến
 1  Báo cáo tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự án Luật công chứng (sửa đổi)  
 2  Báo cáo số 474/BC-CP của Chính phủ về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra và ý kiến thảo luận ở Tổ của đại biểu Quốc hội về dự án Luật công chứng (sửa đổi)  
 3  Báo cáo số 465/BC-CP ngày 05-11-2013 của Chính phủ tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật Xây dựng (sửa đổi)  
 4  Dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi) trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIII  
 5  Dự thảo số 5 Luật Bảo vệ môi trường (Trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIII)  
Xem tiếp
 Tài liệu chất vấn, trả lời kiến nghị cử tri
 1  Báo cáo 579/BC-UBTVQH13 ngày 28-11-2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII  
 2  Dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIII, ngày 29-11-2013  
 3  Tập hợp chất vấn của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIII (Đến 17h ngày 18 /11 /2013)  
 4  Báo cáo giải trình và trả lời chất vấn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIII.  
 5  Báo cáo số 2593/BC-TTCP của Thanh tra Chính phủ về kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp thứ 3, thứ 4, thứ 5, Quốc hội khóa XIII  
Xem tiếp
 Báo cáo giám sát
 1  Báo cáo số 542/BC-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả hoạt động giám sát của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội năm 2013; phương hướng hoạt động giám sát năm 2014  
 2  Phụ lục báo cáo số 542/BC-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả hoạt động giám sát của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội năm 2013; phương hướng hoạt động giám sát năm 2014  
 3  Báo cáo số 574/BC-BDN của Ban Dân nguyện về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri về khó khăn trong sản xuất và đời sống của ngư dân  
 4  Báo cáo số 548/BC-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII  
 5  Phụ lục Báo cáo số 548/BC-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII  
Xem tiếp
 Báo cáo công tác
 1  Báo cáo 1576/BC-UBKT13 ngày 28 tháng 11 năm 2013 về kết quả công tác từ sau Kỳ họp thứ năm đến Kỳ họp thứ sáu và dự kiến Chương trình hoạt động đến Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội Khóa XIII của Ủy ban Kinh tế  
 2  Báo cáo số 1067/BC-UBKHCNMT13 ngày 19 tháng 11 năm 2013 về công tác năm 2013, dự kiến chương trình công tác năm 2014 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường  
 3  Báo cáo số 3392/BC-UBĐN13 ngày 12 tháng 11 năm 2013 về kết quả hoạt động của Uỷ ban Đối ngoại năm 2013 và phương hướng công tác năm 2014  
 4  Báo cáo số 541/BC-UBTVQH13 ngày 4-11-2013 về công tác năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội  
 5  Báo cáo số 1325/BC-UBQPAN13 ngày 23-10-2013 về kết quả hoạt động của Ủy ban Quốc phòng và An ninh năm 2013 và dự kiến Chương trình hoạt động của Ủy ban năm 2014  
Xem tiếp
 Các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp 6
 1  Nghị quyết ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  
 2  Luật Đấu thầu  
 3  Luật Đất đai  
 4  Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí  
 5  Luật Tiếp công dân  
Xem tiếp
TRANG TIN ĐIỆN TỬ QUỐC HỘI VIỆT NAM
Cơ quan chủ quản: Văn phòng Quốc hội. Giấy phép số 379/GP-BC ngày 15/12/2006
Phụ trách trang tin: Trung tâm Tin học - Văn phòng Quốc hội
Địa chỉ: 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại trực kỹ thuật: 08042269-08046383 Email: webmaster@qh.gov.vn

(Trang tin đang trong quá trình nâng cấp. Hiện tại chỉ hỗ trợ tốt trên trình duyệt Internet Explorer. Mong bạn đọc thông cảm!.)