DANH SÁCH THÀNH VIÊN UỶ BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA QUỐC HỘI KHOÁ XIII 

Tổng số 50 thành viên, gồm:

Chủ nhiệm:

1. Trương Thị Mai, Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng

Các Phó Chủ nhiệm chuyên trách:

2. Bà Nguyễn Thúy Anh, đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ;

3. Ông Đỗ Mạnh Hùng, đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên;

4. Ông Bùi Sỹ Lợi, đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa;

5. Ông Nguyễn Văn Tiên, đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang;

6. Ông Đặng Thuần Phong(*), đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre.

Các Uỷ viên:

* Uỷ viên thường trực (Đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương):

7. Ông Bùi Ngọc Chương, đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau;

8. Bà Nguyễn Thị Khá (Tám Khá), đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh;

9. Bà Lê Thị Nguyệt, đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc;

* Đại biểu Quốc hội chuyên trách ở địa phương:

10. Ông Nguyễn Thanh Bình, đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long;

11. Ông Phạm Đức Châu, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị;

12. Bà Nguyễn Thị Hồng Hà, đại biểu Quốc hội TP Hà Nội;

13. Ông Bùi Mạnh Hùng, đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước;

14. Ông Huỳnh Thành Lập, đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh;

15. Ông Nguyễn Ngọc Phương, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình;

16. Bà Nguyễn Thị Kim Thúy, đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng;

17. Bà Hồ Thị Thủy, đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc;

18. Bà Nguyễn Thanh Thụy, đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định;

* Đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm:

19. Bà Nguyễn Thu Anh, đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng;

20. Ông Trần Văn Bản, đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định;

21. Bà Đặng Thị Kim Chi, đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên;

22. Linh mục Trần Mạnh Cường, đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk;

23. Bà Cù Thị Hậu, đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên;

24. Ông Nguyễn Đức Hiền, đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An;

25. Bà Trần Thị Hiền, đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam;

26. Bà Nguyễn Thúy Hoàn, đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình;

27. Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh;

28. Hòa thượng Thích Chơn Thiện (Nguyễn Hội), đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên – Huế;

29. Ông Nguyễn Minh Hồng, đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An;

30. Ông Sùng A Hồng, đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên;

31. Bà Phạm Khánh Phong Lan, đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh;

32. Ông Lê Văn Lai, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam;

33. Bà Đinh Thị Bạch Mai, đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh;

34. Bà Nguyễn Phạm Ý Nhi, đại biểu Quốc hội TP Hà Nội;

35. Ông Lê Thành Nhơn, đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương;

36. Bà Nguyễn Thị Phúc, đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận;

37. Ông Phan Vân Điền Phương, đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang;

38. Ông Nguyễn Văn Rinh, đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương;

39. Ông Lê Trọng Sang, đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh;

40. Ông Nguyễn Văn Sơn, đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh;

41. Ông Trần Ngọc Tăng, đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh;

42. Bà Nguyễn Thị Thanh, đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình;

43. Ông Dương Văn Thống, đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái;

44. Ông Hoàng Văn Thượng, đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng;

45. Bà Võ Ngọc Thứ, đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang;

46. Ông Huỳnh Văn Tính, đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang;

47. Ông Nguyễn Tấn Tuân, đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa;

48. Ông Đặng Ngọc Tùng, đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai;

49. Ông Nguyễn Hoàng Việt, đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp.

50. Bà Lê Thị Yến, đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ;


(*) Là Uỷ viên thường trực, được Quốc hội bầu bổ sung là Phó chủ nhiệm Uỷ ban tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII.