DANH SÁCH THÀNH VIÊN UỶ BAN PHÁP LUẬT CỦA QUỐC HỘI KHOÁ XIII

Tổng số 40 thành viên, gồm:

Chủ nhiệm:

1. Ông Phan Trung Lý, Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An;

Các Phó Chủ nhiệm chuyên trách:

2. Ông Nguyễn Kim Hồng, đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp;

3. Ông Trần Đình Long, đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông;

4. Ông Đặng Đình Luyến, đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa;

5. Ông Lê Minh Thông, đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa;

6. Ông Phạm Trí Thức(*), đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa.

Các Uỷ viên:

* Uỷ viên thường trực (Đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương):

7. Ông Nguyễn Sỹ Cương, đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận;

8. Ông Ngô Văn Minh, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam;

9. Ông Hoàng Thanh Tùng, đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng;

* Đại biểu Quốc hội chuyên trách ở địa phương:

10. Bà Giàng Thị Bình, đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai;

11. Ông Nguyễn Văn Chiến, đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh;

12. Ông Trần Tiến Dũng, đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh;

13. Ông Huỳnh Ngọc Đáng, đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương;

14. Ông Chu Sơn Hà, đại biểu Quốc hội TP Hà Nội;

15. Bà Lê Minh Hiền, đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa;

16. Ông Tô Văn Tám, đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum;

17. Ông Nguyễn Văn Thịnh, đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên;

18. Ông Nguyễn Bá Thuyền, đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng;

19. Ông Trần Ngọc Vinh, đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng;

* Đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm:

20. Bà Trương Thị Ánh, đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh;

21. Ông Nguyễn Văn Danh, đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang;

22. Bà Trần Thị Dung, đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên;

23. Ông Trần Văn Độ, đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang;

24. Ông Phạm Văn Gòn, đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh;

25. Ông Phạm Văn Hà, đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An;

26. Ông Trần Hồng Hà, đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc;

27. Ông Trần Thanh Hải, đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh;

28. Bà Siu Hương, đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai;

29. Bà Lê Dân Khiết, đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang;

30. Bà Đinh Thị Mai Lan, đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng;

31. Bà Nguyễn Thị Bạch Ngân, đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

32. Ông Nguyễn Văn Pha, đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định;

33. Ông Phan Văn Quý, đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An;

34. Ông Đinh Xuân Thảo, đại biểu Quốc hội TP Hà Nội;

35. Ông Nguyễn Ngọc Thiện, đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên – Huế;

36. Ông Trần Minh Thống, đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang;

37. Ông Lê Minh Trọng, đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh;

38. Ông Trần Văn Tư, đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai;

39. Ông Lê Hiền Vân, đại biểu Quốc hội TP Hà Nội;

40. Ông Bùi Văn Xuyền, đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình;


(*) Uỷ viên thường trực, được Quốc hội bầu bổ sung là Phó chủ nhiệm Uỷ ban tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII.