CHỦ TỊCH QUỐC HỘI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên:                     

NGUYỄN SINH HÙNG

Tên thường gọi:

Nguyễn Sinh Hùng 

Giới tính:

Nam 

Ngày sinh:

18/01/1946 

Quê quán:

Xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An 

Dân tộc:

Kinh 

Tôn giáo:

Không 

Trình độ học vấn:

Tiến sỹ  

Trình độ chuyên môn:

Tiến sỹ kinh tế 

Nghề nghiệp, chức vụ:
(khi trúng cử)

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ 

Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay:

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng Đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Nơi làm việc:

37 Hùng Vương, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Ngày vào Đảng:

26/05/1977 

Ngày chính thức:

26/05/1978 

Là đại biểu Quốc hội khoá:

X, XI, XII, XIII 

Đại biểu HĐND: 

Không 

 

CÁC PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên:                     

TÒNG THỊ PHÓNG

Tên thường gọi:

Tòng Thị Phóng 

Giới tính:

Nữ 

Ngày sinh:

10/02/1954 

Quê quán:

Xã Chiềng An, thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La 

Dân tộc:

Thái 

Tôn giáo:

Không 

Trình độ học vấn:

Đại học 

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ:
(khi trúng cử)

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội,  Ủy viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội
Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội 

Nơi làm việc:

37 Hùng Vương, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Ngày vào Đảng:

20/11/1981 

Ngày chính thức:

20/11/1982 

Là đại biểu Quốc hội khoá:

X, XI, XII, XIII 

Đại biểu HĐND: 

ĐB HĐND tỉnh Sơn La (1996-2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên:                     

NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

Tên thường gọi:

Nguyễn Thị Kim Ngân 

Giới tính:

Nữ 

Ngày sinh:

12/04/1954 

Quê quán:

Xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre 

Dân tộc:

Kinh 

Tôn giáo:

Không 

Trình độ học vấn:

Thạc sỹ 

Trình độ chuyên môn:

Thạc sỹ kinh tế, Cử nhân chính trị 

Nghề nghiệp, chức vụ:
(khi trúng cử)

Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội  
Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội

Nơi làm việc:

37 Hùng Vương, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Ngày vào Đảng:

09/12/1981 

Ngày chính thức:

09/12/1982 

Là đại biểu Quốc hội khoá:

XII, XIII 

Đại biểu HĐND: 

ĐB HĐND tỉnh Bến Tre (1991-1995) 
Phụ chú Tại Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (tháng 5-2013) đồng chí đã được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên:                     

UÔNG CHU LƯU

Tên thường gọi:

Uông Chu Lưu  

Giới tính:

Nam 

Ngày sinh:

20/7/1955 

Quê quán:

Xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Dân tộc: Kinh

Tôn giáo:

Không 

Trình độ học vấn:

Tiến sỹ  

Trình độ chuyên môn:

Tiến sỹ Luật học

Nghề nghiệp, chức vụ:

(khi trúng cử)

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội 

Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội 

Nơi làm việc:

37 Hùng Vương, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Ngày vào Đảng:

03/12/1983  

Ngày chính thức:

03/12/1984 

Là đại biểu Quốc hội khoá:

XI, XII, XIII 

Đại biểu HĐND: 

Không 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên:                     

HUỲNH NGỌC SƠN

Tên thường gọi:

Huỳnh Ngọc Sơn  

Giới tính:

Nam 

Ngày sinh:

10/10/1951 

Quê quán:

Phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng  

Dân tộc:

Kinh 

Tôn giáo:

Không 

Trình độ học vấn:

Đại học 

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân khoa học quân sự, Chỉ huy tham mưu cao cấp

Nghề nghiệp, chức vụ:
(khi trúng cử)

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trung tướng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội 
Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trung tướng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội 

Nơi làm việc:

37 Hùng Vương, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Ngày vào Đảng:

06/08/1971 

Ngày chính thức:

06/05/1972 

Là đại biểu Quốc hội khoá:

XI, XII, XIII 

Đại biểu HĐND: 

Không